Www.Denhaag.Nl/Bezwaar

www.denhaag.nl/bezwaar hieronder opgesomd :

1. Bezwaar maken – Den Haag

https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/klachten-bezwaar-en-compliment/bezwaar-maken.htm

Wilt u bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt een bezwaar indienen.

2. Gemeentelijke belastingen: bezwaar maken – Den Haag

https://www.denhaag.nl/nl/belastingen/bezwaar-beroep-en-ontheffing-belastingen/gemeentelijke-belastingen-bezwaar-maken.htm

Bent u in gemeente Den Haag het niet eens met een gemeentelijke belasting als bijvoorbeeld de hondenbelasting of met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar …

3. Volg uw bezwaarschrift – Den Haag

https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/klachten-bezwaar-en-compliment/volg-uw-bezwaarschrift.htm

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van dat besluit een bezwaarschrift indienen. Dat kan …

4. Parkeerbon (naheffingsaanslag) – Den Haag

https://www.denhaag.nl/nl/parkeren/boetes-en-bekeuringen-parkeren/parkeerbon-naheffingsaanslag.htm

In MijnDenHaag kunt u direct uw parkeerbon online betalen. U logt in met DigiD op … NL 12 BNGH 028 51 33 675. BIC (swiftcode) BNGH NL … Bent u het niet eens met de parkeerbon (naheffingsaanslag)? U kunt bezwaar maken. Lees hoe u …

5. Bezwaar, beroep en ontheffing belastingen – Den Haag

https://www.denhaag.nl/nl/belastingen/bezwaar-beroep-en-ontheffing-belastingen.htm

Bent u het niet eens met een gemeentelijke belasting of met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken. Lees ook meer over wanneer u in beroep kunt gaan, …

6. Klachten, bezwaar en compliment – Den Haag

https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/klachten-bezwaar-en-compliment.htm

Klacht, melding, bezwaar en compliment. Wilt u een klacht indienen of iets melden aan de gemeente over de openbare ruimte? Of wilt u bezwaar maken of de …

7. Adviescommissie bezwaarschriften – Den Haag

https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/klachten-bezwaar-en-compliment/adviescommissie-bezwaarschriften.htm

Lees hiervoor Bezwaarprocedures gemeente Den Haag. … zonder zitting uitspraak kan worden gedaan, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected] .nl.

8. Reageren op publicatie Overheid.nl – Den Haag

https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/klachten-bezwaar-en-compliment/reageren-publicatie-overheid.nl.htm

Bezwaar maken bij de gemeente. Een bezwaarschrift is een reactie op een besluit. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na bekendmaking van het …

9. Contact met de afdeling Parkeren – Den Haag

https://www.denhaag.nl/nl/parkeren/service-en-contact-parkeren/contact-met-de-afdeling-parkeren.htm

betaald parkeren; parkeervergunningen; parkeervoorzieningen zoals een gehandicaptenparkeerkaart; bezwaar bij parkeerbonnen. Contact via e-mail of brief.

10. Boetes en bekeuringen parkeren – Den Haag

https://www.denhaag.nl/nl/parkeren/boetes-en-bekeuringen-parkeren.htm

Heeft u een boete gekregen, een wielklem, of is uw auto weggesleept? Lees ook hoe u bezwaar kunt maken.

11. In beroep gaan – Den Haag

https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/klachten-bezwaar-en-compliment/in-beroep-gaan.htm

Als u het niet eens bent met de beslissing op een bezwaar dat u heeft gemaakt, dan kunt u bij de rechtbank hiertegen in beroep gaan.

12. Hondenbelasting: ontheffing en bezwaar – Den Haag

https://www.denhaag.nl/nl/belastingen/bezwaar-beroep-en-ontheffing-belastingen/hondenbelasting-ontheffing-en-bezwaar.htm

Heeft u onterecht een aanslag hondenbelasting of een boete gekregen? Dan kunt u ontheffing aanvragen of bezwaar maken.