Wet Id

wet id hieronder opgesomd :

1. Wet op de identificatieplicht … – wetten.nl – Regeling

https://wetten.overheid.nl/BWBR0006297

1 mrt. 2017 – Wet van 9 december 1993, tot aanwijzing van documenten dienende ter vaststelling van de identiteit van personen alsmede aanwijzing van …

2. Wat is de identificatieplicht? | Rijksoverheid.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/wat-is-de-identificatieplicht

… en geldig identiteitsbewijs kunt of wilt laten zien, bent u strafbaar. U loopt het risico op een boete. Dit staat in de Wet op de uitgebreide identificatieplicht.

3. Art. 1 WID – Artikel 1 Wet op de identificatieplicht :: Maxius.nl …

https://maxius.nl/wet-op-de-identificatieplicht/artikel1/

Art. 1 WID – Artikel 1 Wet op de identificatieplicht – Artikel 1 1. Als documenten waarmee in bij de wet aangewezen gevallen de identiteit van personen kan …

4. Art. 2 WID – Artikel 2 Wet op de identificatieplicht :: Maxius.nl …

https://maxius.nl/wet-op-de-identificatieplicht/artikel2/

Art. 2 WID – Artikel 2 Wet op de identificatieplicht – Artikel 2 Een ieder die de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt, is verplicht op de eerste vordering van een …

5. Identificatieplicht in Nederland – Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Identificatieplicht_in_Nederland

Spring naar Inhoud van de wet – Er is derhalve sprake van een toonplicht, de plicht tot het dragen van een identiteitsbewijs (draagplicht) staat niet in de wet.

6. Wet- en regelgeving ID-bewijs

https://www.dji.nl/justitiabelen/volwassenen-in-detentie/re-integratie/wet-en-regelgeving-ID-bewijs.aspx

Sinds 1 januari 2005 is de Wet op de uitgebreide identificatieplicht van kracht. Alle burgers (inclusief de gedetineerde burger) moeten op basis van deze wet …

7. Instructie identificatieplicht over de uitoefening van …

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-70055.html

30 dec. 2016 – Instructie identificatieplicht over de uitoefening van bevoegdheden op grond van de Wet op de identificatieplicht. Artikel 8 Politiewet 2012.

8. Wet op de uitgebreide identificatieplicht (29.218) – Eerste Kamer

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/29218_wet_op_de_uitgebreide

Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de politiewet 1993 en enige andere wetten …

9. Wet op de identificatieplicht – NWO-I

https://www.nwo-i.nl/werkgroepleidersbuw/buw-personeel/wet-op-de-identificatieplicht/

De Wet op de Identificatieplicht legt aan werkgevers en werknemers bepaalde verplichtingen op. Bij het in dienst treden van nieuwe werknemers, stagiairs en …

10. Wet op de identificatieplicht (WID) – ABU

https://www.abu.nl/kennisbank/wetgeving/wet-op-de-identificatieplicht-wid-2/

Wet op de identificatieplicht (WID). Artikel 21 februari 2019 2019-02-21 1 minuten leestijd. De inhoud en uitvoering van de Wet op de identificatieplicht (WID) is …

11. Wet op de identificatieplicht (WID) – Wetten

https://www.st-ab.nl/wetten/0661_Wet_op_de_identificatieplicht_WID.htm

Nadere regelgeving: – Geen. WET van 9 december 1993, Stb. 1993, 660, tot aanwijzing van documenten dienende ter vaststelling van de identiteit van …

12. Memorie van toelichting – Wet op de uitgebreide …

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi3alihwg7zl

Vergaderjaar 2003–2004. 29 218. Wijziging van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 …