Wet Gebruik Burgerservicenummer In De Zorg

wet gebruik burgerservicenummer in de zorg hieronder opgesomd :

1. Burgerservicenummer (BSN) in de zorg | Privacy en …

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn/bsn-in-de-zorg

Ook moeten ze het nummer gebruiken als ze gegevens over patiënten uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z).

2. Wet aanvullende bepalingen … – wetten.nl – Regeling

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023864/

1 jul. 2020 – Wet van 10 april 2008, houdende regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de …

3. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg – Wetten.nl

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023902&z=2019-03-30&g=2019-03-30

30 mrt. 2019 – 2 Als zorgaanbieder, respectievelijk zorg in de zin van de wet wordt aangewezen de Stichting Sanquin Bloedvoorziening voor zover het betreft …

4. Gebruik van het BSN in de zorg: welke regels zijn er? – ICTRecht

https://www.ictrecht.nl/blog/gebruik-van-het-bsn-in-de-zorg-welke-regels-zijn-er

9 mei 2019 – In privacytermen is het BSN geen bijzonder persoonsgegeven onder de AVG, zoals onder de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) …

5. Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg – Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_gebruik_burgerservicenummer_in_de_zorg

Dit wetsvoorstel regelt dat binnen de zorgsector gebruik kan worden gemaakt van het burgerservicenummer (BSN). De Wbsn-z is 1 juni 2008 in werking getreden.

6. Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg – Eerste Kamer

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/30380_wet_gebruik

Dit wetsvoorstel regelt dat binnen de zorgsector gebruik kan worden gemaakt van het burgerservicenummer (BSN). Het gebruik van het BSN in de zorg is nodig …

7. burgerservicenummer (BSN) in de zorg – Kennisbank

https://kennisbank.patientenfederatie.nl/app/answers/detail/a_id/28/~/burgerservicenummer-%28bsn%29-in-de-zorg

13 mei 2020 – Het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in de gezondheidszorg is verplicht. Het gebruik van het BSN in de zorg is geregeld in de Wet …

8. DE WET WBSN-Z OP HOOFDLIJNEN Het burgerservicenummer

https://psychologenweerdsingel.nl/wp-content/uploads/2012/02/BSNz-wet-in-hoofdlijnen.pdf

De Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z; Kamer- stukken I 2006/07, 30 380) regelt dat ook binnen de zorgsector gebruik gemaakt kan worden …

9. Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens …

https://maxius.nl/wet-aanvullende-bepalingen-verwerking-persoonsgegevens-in-de-zorg

Citeertitel: Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Ook bekend als: Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Wet gebruik …

10. Besluit gebruik burgerservicenummer i

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30380-17-b1.pdf

wet: Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg; b. register van zorgaanbieders: register van zorgaanbieders als be- doeld in artikel 14, eerste lid, van de wet; c.

11. Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg | SpringerLink

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-313-8820-2_25

Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Wettekst. Authors … zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 van de Kwaliteitswet zorginstellingen;. 2. degene die in …

12. Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg – Privacy in de …

https://www.privacyindezorg.nl/assets/files/Folder_BSN_zorgaanbieders_mei_2008.pdf

Deze wet regelt het gebruik van het BSN in de zorg. Zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars hebben vanaf. 1 juni 2008 één jaar de tijd om het BSN …