Mijn Inburgering

mijn inburgering hieronder opgesomd :

1. Inloggen op Mijn Inburgering – DUO Inburgeren

https://www.inburgeren.nl/inloggen-mijn-inburgering/

Log hier in op Mijn Inburgering. Bijvoorbeeld om uw lening aan te vragen. Of om u aan te melden voor het examen. U hebt u een DigiD met sms-controle nodig.

2. Log in to Mijn Inburgering – DUO Inburgeren

https://inburgeren.nl/en/log-in-to-mijn-inburgering/

Log in to Mijn Inburgering. For instance to apply for a loan or to register for an exam. You will need a DigiD with text-message check.

3. Inburgeringsexamen doen: Aanmelden – DUO Inburgeren

https://www.inburgeren.nl/examen-doen/aanmelden.jsp

Meld u aan voor het inburgeringsexamen in Mijn Inburgering. Meld u ruim van tevoren aan voor het examen. Vooral als uw inburgeringstermijn bijna is afgelopen.

4. DUO Inburgeren

https://www.inburgeren.nl/

Wanneer moet u inburgeren? Hoe kunt u inburgeren? Lenen voor inburgeren. Uitleg over het examen. Wat als inburgeren niet lukt? … Inloggen Mijn Inburgering.

5. Inburgeringsexamen doen: Uitslag – DUO Inburgeren

https://www.inburgeren.nl/examen-doen/uitslag.jsp

U krijgt de uitslag van uw examen binnen 8 weken per brief. U kunt de uitslag ook zien in Mijn Inburgering. Lees meer over het ophalen van uw diploma.

6. Inburgeren betalen: Cursus betalen met lening – DUO …

https://www.inburgeren.nl/inburgeren-betalen/cursus-betalen-met-lening.jsp

Factuur in Mijn Inburgering. De school stuurt de factuur naar DUO. Een factuur is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen. U krijgt een e-mail …

7. Inburgeringsexamen doen: Oefenen – DUO Inburgeren

https://www.inburgeren.nl/examen-doen/oefenen.jsp

Oefenexamens inburgeringsexamen. DUO heeft oefenexamens voor Schrijven, Spreken, Luisteren, Lezen en Kennis van de Nederlandse maatschappij. Hiermee …

8. Inburgeringsexamen doen: Examen ONA – DUO Inburgeren

https://www.inburgeren.nl/examen-doen/examen-ona.jsp

Log in op Mijn Inburgering. Kies ‘Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt’. Verstuur de resultaatkaarten en de bewijzen. Kies hoe u betaalt. Het examen …

9. Inburgeringsexamen doen: Welke examens – DUO Inburgeren

https://www.inburgeren.nl/examen-doen/

In Mijn Inburgering staat dat ook. Moest u beginnen met inburgeren tussen 1 januari 2015 en 1 oktober 2017? Dan hoeft u de participatieverklaring niet te doen.

10. Inburgeren betalen: Lenen – DUO Inburgeren

https://www.inburgeren.nl/inburgeren-betalen/lenen-bij-duo.jsp

Log in op Mijn Inburgering; Ga naar: ‘Lening aanvragen’; Lukt het niet in Mijn Inburgering? Vul het formulier Aanvraag lening in. Stuur het op naar DUO. digid …

11. Integration exam: Registering – DUO Inburgeren

https://www.inburgeren.nl/en/taking-the-integration-exam/registering.jsp

Register for the integration exam in Mijn Inburgering, through the school or use a form. Register in time, it takes a while before you can take the exam.

12. Maatregelen corona: Examens en diploma’s – DUO Inburgeren

https://www.inburgeren.nl/coronavirus/examens-en-diplomas.jsp

U kunt vanaf 2 juni via Mijn Inburgering weer een examen aanvragen. Hebt u geen Mijn Inburgering? Dan kunt u zich aanmelden met het aanmeldformulier: …